Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smoltek Elektronikproduktion | 24 maj 2018

Ett hektiskt och positivt första kvartal för Smoltek 2018

Smoltek Nanotech Holding AB har under sitt första kvartal 2018 noterats på börsen, tagit in mer personal, genomfört en nyemission samt fått två utvärderingsordrar.

Flera milstolpar passerades under nanoteknikföretaget Smolteks första kvartal för året. Företaget fick två utvärderingsordrar tidigt under kvartalet, från företag inom processteknik respektive konsumentelektronik. Den 26 februari noterades företaget på AktieTorget och som en del av förberedelserna inför det genomförde Smoltek en nyemission om 20 miljoner kronor. Tre rekryteringar genomfördes under kvartalet, och av dem hann två påbörja sina anställningar innan kvartalets slut. Utöver det flyttade företagets kontor till mer ändamålsenliga lokaler. Efter periodens utgång har företaget investerat i ett nytt processystem av typen Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD). I systemet sker odling av kolnanostrukturer. – Målsättningen är att detta nya system ska ge avsevärt högre kapacitet för produktion av testenheter, och att vi därmed får möjlighet att möta en större efterfrågan. Den beställda konfigurationen ger också möjlighet att utforska ramarna för vår processteknik ytterligare genom fler inställnings/konfigurationsmöjligheter. Baserat på leverantörens offert bör det kunna vara installerat och klart för användning runt kommande årsskifte, säger Anders Johansson, vd för Smoltek Nanotech Holding AB, i en kommentar till rapporten. Första kvartalet 2018 i siffror (2017)
  • Intäkterna uppgick till 0,49 miljoner kronor (0,51)
  • Resultatet före skatt uppgick till -2,21 miljoner kronor (-1,28)
  • Eget kapital uppgick till 46,34 miljoner kronor (22,17)
  • Likvida medel uppgick till 19,12 miljoner kronor (0,58) (den stora ökningen beror på den genomförda nyemission i februari)
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-2