Annons
Annons
Annons
Annons
© Autoliv Elektronikproduktion | 25 maj 2018

Cevian går in i Veoneer efter Autolivs avknoppning

Autoliv och dess dotterbolag Veoneer har ingått avtal med Cevian Capital II GP Limited gällande Cevians ägarskap i Veoneer efter avknoppningen.

I dag, 25 maj, godkände Autolivs styrelse slutförandet av avknoppningen av Veoneer till ett självständigt listat bolag. Vidare offentliggjordes ytterligare personer som förväntas ingå i Veoneers styrelse efter att avknoppningen slutförts, däribland Jonas Synnergren, partner vid Cevian Capital. Enligt avtalet med Cevian har Autoliv och Veoneer åtagit sig att vidta åtgärder avseende Veoneer för att utse Jonas Synnergren till Veoneers styrelse, efter Veoneers avknoppning, och därvid nominera honom eller annan av Cevian utsedd person till framtida årsstämmor i Veoneer. Som del av villkoren i avtalet skall Cevian kvarstå som ägare till minst 8 procent av de utestående stamaktierna i Autoliv vid avknoppningen och därefter i Veoneer. Cevian har enligt avtalet gått med på sedvanliga så kallade standstill-begränsningar och röstningsåtaganden, vilket inkluderar att inte förvärva mer än 19,9 procent av de utestående stamaktierna i Veoneer.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2