Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© /nimg/Logos/ Elektronikproduktion | 25 maj 2018

PiezoMotor utvärderar start av egen volymproduktion

PiezoMotor Uppsala AB har inrättat ett särskilt team med uppgift att utvärdera förutsättningarna för etablering av egen massvolymproduktion.

PiezoMotor driver bland annat ett antal projekt med globala telekombolag i syfte att integrera bolagets mikromotorteknik i framtidens mobiltelefonnät. Företaget menar att behovet av motorteknologi till framtidens mobilnät kommer att växa kraftigt de närmsta åren, med en stegvis uppskalning under 2019-2020. Därför har styrelsen i PiezoMotor beslutat att inrätta ett team med uppgift att utvärdera huruvida egen produktionsuppbyggnad kan vara ett attraktivt alternativ till produktionspartnerskap. – Det kan inte uteslutas att volymproduktion i egen regi kan vara ett mer fördelaktigt alternativ jämfört med produktionspartnerskap och därmed är det också rätt i det här läget att noga utvärdera förutsättningarna att själva etablera denna kapacitet. Därmed jobbar vi på flera möjliga alternativ och jag förväntar mig att vi fattar beslut om vilken väg vi väljer att gå under innevarande år. Oavsett vägval är det viktigt att vi säkrar massvolymkapacitet parallellt med själva produktprojekten så att vi kan svara upp snabbt när kunderna väl behöver leveranser. Det är vår ambition att kunna börja leverera motorer från en produktionsenhet anpassad för högvolym till våra kunder inom till exempel telekomindustrin redan från år 2020, säger Johan Westermark, vd för PiezoMotor, i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1