Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 maj 2018

NCAB offentliggör prospekt

NCAB Group AB offentliggjorde den 14 maj 2 sin avsikt att genomföra ett erbjudande av sina aktier samt att notera aktierna på börsen. Nu har NCAB offentliggjort prospektet för erbjudandet och noteringen

Priset per aktie i erbjudandet har fastställts till 75 kronor, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i NCAB efter att erbjudandet genomförts om 1’264 miljoner kronor. Erbjudandet omfattar 7’274’991 aktier, varav 1’333’334 aktier som emitteras av NCAB samt 5’941’657 befintliga aktier som erbjuds av R12 Kapital AB, Gogoy AB (ägt av NCAB:s styrelseordförande), Hans Ståhl (NCAB:s vd) och ett antal andra aktieägare, innefattande vissa styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare. För att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet har huvudaktieägarna åtagit sig att sälja ytterligare högst 1’337’402 aktier, motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i erbjudandet, förutsatt att erbjudandet utökas till fullo. Förutsatt att erbjudandet utökas till fullo, samt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår värdet av erbjudandet till cirka 769 miljoner kronor och motsvarar cirka 60,9 procent av det totala antalet aktier i NCAB efter att erbjudandet genomförts. Beräknad första handelsdag för NCAB:s aktier på Nasdaq Stockholm är den 5 juni 2018 under kortnamnet ”NCAB” och beräknad likviddag är den 8 juni 2018.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2