Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 31 maj 2018

Allgon genomför emission om 127 miljoner

Styrelsen i Allgon har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission som kan tillföra bolaget 127 miljoner kronor före transaktionskostnaderna.

Likviden från emissionen kommer främst att användas för att finansiera Allgons förvärv av Tele-Radio International Holding AB, ett förvärv som offentliggjordes i början av maj i år. Teckningen i företrädesemissionen kommer att ske mellan 21 juni till 9 juli 2018, om den extra bolagsstämman den 18 juni godkänner styrelsens beslut. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 69 miljoner kronor, motsvarande 54,2 procent av företrädesemissionen, och har därutöver erhållit garantiåtaganden om cirka 58 miljoner kronor motsvarande 45,8 procent, från ett garantikonsortium bestående av 13 externa investerare samt Verdane Capital.
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-1