Annons
Annons
Annons
Annons
© fingerprint card Elektronikproduktion | 04 juni 2018

Fingerprint drar ner på kostnader – 179 tjänster försvinner

För att stärka sin konkurrenskraft och klara sig på marknaden för kapacitiva sensorer för smartphones har Fingerprint Cards beslutat att skära ner på kostnader.

”Mot bakgrund av den fortsatta försvagningen av försäljningen och bruttomarginalen under det första kvartalet, och skiftet i efterfrågan till förmån för mindre och billigare fingeravtryckssensorer, initierar Fingerprints nu ytterligare kostnadsbesparingsåtgärder”, skriver Fingerprint Cards i ett pressmeddelande. Åtgärderna, som beräknas slutföras under det tredje kvartalet i år, uppskattas minska företagets kostnader med cirka 350 miljoner kronor årligen. Antalet tjänster kommer att reduceras med cirka 179 stycken och omstruktureringskostnaderna bedöms till cirka 65 miljoner kronor. Företaget meddelar också att en icke-kassaflödespåverkande lagernedskrivning om cirka 336 miljoner kronor kommer att redovisas i det andra kvartalet 2018 samt en avskrivning om cirka 143 miljoner kronor av aktiverade FoU-projekt. – Vi fortsätter att anpassa verksamheten till den genomgripande och snabba förändringen av affärsförutsättningarna, med målet att återgå till lönsam tillväxt. Kostnadsbesparingsåtgärderna vi meddelar i dag är viktiga för att stärka konkurrenskraften, kommenterade Christian Fredrikson, vd och koncernchef för Fingerprint Cards, i ett pressmeddelande.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1