© gorenje Elektronikproduktion | 07 juni 2018

Hisense lanserar övertagande bud av Gorenje

I slutet av 2017 meddelade den slovenska vitvarutillverkaren Gorenje Group att de letade efter en strategisk partner. I maj i år berättade Gorenje att de gått vidare med den asiatiska hushållskoncernen Hisense.

Gorenje Group valde Hisense som erbjöd 12 euro (cirka 122 kronor) per aktie med förbehåll för förvärvet av 50 procent + 1 andel av Gorenjes aktier i i förvärvsförfarandet. Hisense åtog sig även att lämna ett övertagningserbjudande, vilket koncernen nu har gjort. Det övertagande budet avser 24’424’613 aktier i Gorenje, minus de 8'050'014 aktier som Hisense redan innehar i bolaget. Hisense har erbjudit sig att betala 196,5 miljoner euro (drygt 2 miljarder kronor), vilket innebär 12 euro per aktie, för de 16’374’599 aktierna i Gorenje som Hisense inte redan har.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2