Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© OHB System AG Elektronikproduktion | 21 juni 2018

247 miljoner kronor i order till europeiska rymdbolag

OHB Sweden och OHB Italia, dotterbolag till rymd- och teknologikoncernen OHB SE, har fått kontrakt gällande Copernicus av European Space Agency (ESA).

Copernicus är ett övervakningsprogram för miljö och klimat med syftet att tillhandahålla satellitdata och tjänster för klimat, miljö och säkerhet. Bland annat Ruag Space har levererat teknik till de miljösatelliter som används i programmet. Nu har OHB Sweden blivit vald till huvudentreprenör för uppdragsstudien PIST (Polar Ice and Snow Topography) med en kontraktsvolym om 5 miljoner euro (51,5 miljoner kronor). Syftet med PIST-uppdraget är att komplettera havsnivåuppdrag genom att mäta polarisen, variationer i havsis samt snönivåer. OHB Italia valdes som underleverantör för en undersökning av CIMR-uppdraget (Copernicus Imaging Microwave Radiometer). Även det uppdraget gäller observation att bland annat koncentrationen av is till havs. Kontraktet är värt 2 miljoner euro (20,6 miljoner kronor). Tre ytterligare studier om möjliga expansionsuppdrag av Copernicus tilldelades OHB System AG som huvudentreprenör, av ESA. Dessa europeiska studier har ett värde på 17 miljoner euro (175 miljoner kronor). Den totala volymen av Europakommissionens planerade budget för Copernicus-uppdraget uppgår till 5,9 miljarder euro (60,8 miljarder kronor).
Annons
2022-08-16 15:41 V20.8.14-1