Elektronikproduktion | 27 juni 2018

KAD accepterar övertagande bud av Hisense - säljer aktier

Två storägare i den slovenska vitvarutillverkaren Gorenje Group har nu accepterat det uppköpserbjudande som den asiatiska hushållskoncernen Hisense lagt fram.

I början av juni 2018 lanserade Hisense ett övertagande bud på Gorenje på 196,5 miljoner euro (drygt 2 miljarder kronor). Den 8 juni 2018 mottog Gorenje ett meddelande om att Panasonic Corporation hade godkänt övertagandet av företaget Hisense Luxembourg Holding, och att Panasonic därmed sålde hela sitt innehav i Gorenje (motsvarande 10,74 procent av alla aktier i Gorenje). Nu har Kapitalska družba, d. d (KAD) meddelat att bolaget har accepterat Hisenses uppköpserbjudande och kommer att avyttra alla sina aktier i Gorenje (motsvarande 16,37 procent av alla aktier i Gorenje).
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2