Annons
Annons
Annons
Annons
© Kitron Analys | 13 juli 2018

Fortsatt tillväxt och solid lönsamhet för Kitron

Under det andra kvartalet 2018 visade siffrorna för kontraktstillverkaren på positiva resultat. Omsättningen uppgick till 667 miljoner norska kronor, en ökning på 3 procent från samma kvartal 2017.

Kitrons omsättning under andra kvartalet uppgick till 667 miljoner norska kronor, jämfört med 649 miljoner i samma kvartal förra året. Intäktstillväxten jämfört med samma kvartal förra året var särskilt stark inom den industriella marknadsdelen. Orderstocken ökade med 12 procent på jämförbar basis. Efter justering för införandet av de nya redovisningsreglerna i IFRS 15 slutade orderstocken på 1’009 miljoner norska kronor. Rörelseresultatet för andra kvartalet (EBIT) var 45,0 miljoner norska kronor jämfört med 45,5 miljoner i fjol. EBITDA uppgick till 58,6 miljoner norska kronor, jämfört med 59,0 miljoner i fjol. Nettoresultatet uppgick till 34,5 miljoner norska kronor, en ökning med 10 procent. Rörelsekapitalet netto ökade med 7 procent jämfört med samma kvartal föregående år, till 603 miljoner norska kronor. Operativt kassaflöde uppgick till 42,7 miljoner norska kronor, jämfört med 63,1 miljoner under andra kvartalet 2017. Ökningen av rörelsekapitalet är delvis relaterat till en avsiktlig och tillfällig lageruppbyggnad för att undvika leveransstörningar mot bakgrund av tidigare rapporterade brister på elektroniska komponenter. – Kitron har aldrig haft högre omsättning i andra kvartalet. Generellt bidrar de finansiella resultaten till att stärka oss i förtroendet på våra utsikter för 2018 och våra strategiska ambitioner, som omfattar intäkter på 3 miljarder kronor och en EBIT-marginal på 7 procent år 2020. Det är speciellt glädjande att vi gör framsteg mot bakgrund av branschövergripande problem med komponenttillgänglighet. Detta är ett bevis på vår robusta försörjningskedja. Andra kvartalet visade rekordnivåer när det gäller potentiell försäljning: en tillväxt på 60 procent i nya tillbud jämfört med i fjol. Dessutom visar marknaden inom olje- och gassektorn tecken på återhämtning, och vi förväntar oss en signifikant förbättring från 2019, säger Peter Nilsson, vd för Kitron, i en kommentar till rapporten.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1