Annons
Annons
Annons
Annons
© electrolux Analys | 19 juli 2018

Kraftigt minskat resultat för Electrolux andra kvartal

Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade för Electrolux, men det var nästan den enda positiva siffran.

Nettoomsättningen uppgick till 31’354 miljoner kronor (30’984). Rörelseresultatet uppgick till 827 miljoner kronor, en kraftig minskning från 2017 års andra kvartal (1’919). En stor anledning till varför rörelseresultatet var mycket mindre än föregående kvartal är den utredning som bedrivs av den franska konkurrensmyndigheten. Electrolux har avsatt totalt 818 miljoner kronor, varav 564 miljoner avser utredningen och 254 miljoner kronor avser ett domstolsbeslut i Frankrike. Båda posterna avser Vitvaror EMEA. Exklusive dessa engångsposter uppgick rörelseresultatet till 1’645 miljoner kronor, motsvarande en marginal om 5,2 procent (6,2). Högre priser, mixförbättringar och kostnadsbesparingar bidrog positivt till kvartalets resultat, medan högre kostnader för råmaterial och negativa valutaeffekter påverkade rörelseresultatet negativt. – Vår verksamhet i Nordamerika påverkades av betydligt lägre försäljningsvolymer av luftkonditioneringsprodukter, som i kombination med kraftigt ökade insatskostnader, förklarar nedgången i rörelseresultatet jämfört med förra årets starka andra kvartal. De viktiga åtgärder vi har vidtagit för att stärka våra vitvaror under varumärket Frigidaire fortsätter att resultera i högre marknadsandelar. Vårt affärsområde i Latinamerika hade ett utmanande kvartal, vilket även inkluderade hanteringen av en rikstäckande strejk bland lastbilschaufförer i Brasilien. Däremot är jag mycket nöjd med teamens fokus på att genomföra prishöjningar och kostnadsåtgärder för att minska den negativa påverkan av stigande råmaterialkostnader och valutaeffekter, säger vd och koncernchef Jonas Samuelson i en kommentar till rapporten. Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 1’805 miljoner kronor (3’470) och periodens resultat minskade till 517 miljoner kronor (1’291). – Vårt fokus på att utveckla förstklassiga konsumentupplevelser ska tillsammans med prishöjningar på nyckelmarknader och kostnadseffek­tiviseringar möjliggöra för oss att motverka den motvind vi möter. När jag ser framåt, är jag övertygad om att vi är väl positionerade för att leverera på vår strategi för lönsam tillväxt, säger Jonas Samuelson.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1