Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Kristian Pohl Regeringskansliet Elektronikproduktion | 20 juli 2018

20 miljoner från regeringen för att ta hem industriproduktion

Sveriges regering har tagit ett beslut om två nya uppdrag till Tillväxtverket som ska stärka förutsättningarna för företag att industrialisera och tillverka nya produkter i Sverige, samt ge Tillväxtverket fler möjligheter att underlätta industrins kompetensförsörjningsarbete.

– Svensk industri fortsätter att investera tungt i Sverige och många företag flyttar också hem produktion hit igen. Detta är en utveckling som jag vill stödja. Dels för att göra det enklare för företag som har en produkt som de vill tillverka, att hitta industri i Sverige som kan tillverka den – så slipper de förlägga produktionen på andra sidan jorden. Och dels för att stärka industrins kompetensförsörjning, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande. Tillväxtverket har fått i uppdrag att underlätta för företag som har eller håller på att utveckla en produkt som ska tillverkas, så att de kan hitta aktörer i Sverige som kan stå för tillverkningen. Detta ska ska bland annat genom att sprida kunskapen om svensk tillverkning av prototyper, pilotserier och full skala; utveckla matchning som kopplar ihop aktörer som har produktidéer eller prototyper med aktörer som kan erbjuda relevant tillverkningskapacitet samt öka möjligheter till rådgivning kring val av produktionsstrategi för företag som har produktidéer eller prototyper. Inom ramen för uppdraget får Tillväxtverket totalt 20 miljoner kronor för 2018 och 2019. Slutredovisning av uppdraget ska ske till Näringsdepartementet senast den 30 april 2020. Inom ramen för uppdraget om att utöka uppdrag för industrins kompetensförsörjning får Tillväxtverket totalt 10 miljoner kronor för 2018 och 2019. Uppdraget ska delredovisas senast den 31 september 2018, den 31 mars 2019 samt den 30 augusti 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2020. Inom det uppdraget ingår bland annat att förstärka genomförandet av det pågående uppdraget med att sprida information om nyttan med kompetenskartläggning, besluta om stöd för kompetenskartläggning och validering inom företag, samt att följa upp och identifiera förändrade kompetensbehov hos små och medelstora industri- och industrinära tjänsteföretag.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2