Annons
Annons
Annons
Annons
© Beijer Electronics Group Analys | 20 juli 2018

Starka volymer och förbättrat resultat för Beijer Electronics

Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2018 för Beijer Electronics Group ökade nästan tredubbelt. Även kvartalets andra siffror visade positiva resultat.

– Beijer Electronics Group befäste under det andra kvartalet den positiva trenden. Såväl orderingång som omsättning steg kraftigt under perioden. Alla koncernens tre affärsenheter och alla regioner bidrar och visar en god tillväxt. Efter de senaste årens omställning och olika satsningar på marknad, försäljning och produktutveckling har det skapats en stadga i organisationen som nu börjar visa sig i konkreta resultat, säger vd Per Samuelsson i en kommentar till rapporten. Under det andra kvartalet steg nettoomsättning till 361 miljoner kronor, en ökning med 19 procent från andra kvartalet 2017 (304). Rörelseresultatet uppgick till 18 miljoner kronor (6,5) och resultatet efter skatt uppgick till 10,5 miljoner kronor (0,8). En del som svarar för de positiva resultaten är koncernens affärsenhet Beijer Electronics. Enheten har utvecklat ett nytt produktprogram, rationaliserat produktion och logistik, infört en ny marknads- och säljorganisation samt bearbetat nya segment och fått nya kunder. Affärsenheten Westermo visade en fortsatt bra utveckling med en tillväxt på drygt 20 procent under det andra kvartalet och ett nära nog fördubblat rörelseresultat. Den starka tillväxten kan dock orsaka problem för enheten då produktionskapaciteten behöver utökas samtidigt som det råder komponentbrist. Affärsenheten Korenix visade en viss tillväxt under det andra kvartalet men en ogynnsam produktmix och fortsatta satsningar på marknad och produktutveckling innebar att resultatet blev negativt. Affärsenheten är inriktat på återhämtning under 2018 med sikte på att visa lönsamhet under 2019. – För koncernen sammantaget följer vi i stort sett den fastlagda planen och den nya strategin ger påtagligt positiva effekter. Jag är nöjd med att alla tre affärsenheter nu arbetar aktivt med lösningar mot den starkt växande marknaden för Industrial Internet of Things. Omsättning och resultat under det första halvåret förbättrades kraftigt jämfört med samma period 2017. Vi bedömer att koncernen även under andra halvåret kan öka såväl omsättning som resultat jämfört med utfallen under samma period 2017, säger Per Samuelsson.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2