Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© saab Analys | 23 juli 2018

Kraftigt minskad orderingång för Saab

Orderingången för den första halvan av 2018 minskade med 38 procent, jämfört med samma period 2017 för Saab.

– Efterfrågan på högteknologiska försvars- och säkerhetslösningar har varit fortsatt stark under det första halvåret 2018. Det säkerhetspolitiska läget och den snabba teknologiska utvecklingen har lett till ökade satsningar på försvarsmateriel inom många regioner i världen, säger vd och koncernchef Håkan Buskhe i en kommentar till rapporten. Orderingången för januari-juni 2018 uppgick till 12’664 miljoner kronor (20’554). En minskning på 38 procent. Försäljningsintäkterna uppgick till 15’719 miljoner kronor (15’358), EBITDA uppgick till 1’323 miljoner kronor (1’314) och periodens resultat uppgick till 450 miljoner kronor (660). Det operationella kassaflödet uppgick till -2’750 miljoner kronor (-443). Den främsta anledningen till det negativa kassaflödet var en hög upparbetning av sysselsatt kapital inom Gripen-verksamheten och utnyttjande av tidigare erhållna förskott och milstolpebetalningar. Under det första halvåret 2018 har Saab arbetat med att effektivisera verksamheten, samtidigt som ett analysarbete pågår för att identifiera åtgärder med syfte att öka produktiviteten ytterligare. Ambitionen är att påbörja dessa under hösten. – Under första halvåret 2018 har Saab uppnått viktiga milstolpar i några av de större utvecklingsprojekten. Bland annat genomfördes en lyckad första flygning av GlobalEye, den nya generationen flygburet övervakningssystem, och den svenska marinens ubåt HMS Gotland sjösattes efter en halvtidsuppgradering och modifikation. Även Gripen E programmet fortskrider enligt plan. Genomförande av större projekt har varit i fokus för Saab under första halvåret och kommer även att vara det framöver, kommenterar Håkan Buskhe.
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1