Annons
Annons
Annons
Annons
© begemot 30 dreamstime.com Analys | 31 juli 2018

Ökade ledtider ger dåligt kvartal för AQ Group

Under det andra kvartalet 2018 såg AQ Group AB en tillväxt hos nettoomsättningen som ökade med 13,6 procent, ett resultat som främst beror på förvärv. Resterande siffror såg dock inte lika positiva ut.

Nettoomsättningen för AQ Group AB uppgick under det andra kvartalet 2018 till 1’224 miljoner kronor (1’077). Rörelseresultatet EBIT uppgick till 58 miljoner kronor (74), en minskning med 22,4 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 54,9 procent, 35 miljoner kronor (79). Resultatmarginalen före skatt uppgick till 4,5 procent (6,5). – Vi har två bolag där avveckling pågår och beräknas vara färdig i september, AQ Welded Structures och ”AQ Thailand”. Vi har ett ytterligare bolag som har stora leverans- och lönsamhetsproblem, flertal åtgärder pågår med kraftig rationalisering av verksamheten samt även prishöjningar till kunder men vi har långt kvar till acceptabel leveranssäkerhet och lönsamhet. Tar vi bort dessa tre verksamheter så blir marginalen 7 procent. Vårt mål är 8 procent vilket innebär att vi ligger under vår målsättning, säger vd och koncernchef Claes Mellgren i en kommentar till rapporten. Ett problem som koncernen har lidit av under det andra kvartalet är lönsamhetsproblem med leveranser av plåtartiklar i höga volymer till kommersiella fordon i Sverige. Åtgärdsprogram pågår men det kommer att ta lång tid för AQ Group att uppnå önskad leveranssäkerhet och lönsamhet. – Vi har under första halvåret fortsatta utmaningar med ökade ledtider av råmaterial och komponenter vilket leder till försenade leveranser till våra kunder. Detta kostar mycket pengar i form av expressfrakter, övertid och inhyrd personal. Den största kostnaden är dock att det påverkar vårt förtroende och går stick i stäv med vår värdering ”We are reliable”, kommenterar Claes Mellgren.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2