Annons
Annons
Annons
Annons
© hexagon Analys | 01 augusti 2018

Rekordvinst för Hexagons andra kvartal 2018

”Den positiva inledningen av 2018 fortsatte under andra kvartalet, då Hexagon rapporterade 9 procent organisk tillväxt, rekordvinst och starkt kassaflöde”, kommenterar vd och koncernchef Ola Rollén.

Den operationella nettoomsättningen ökade med 7 procent till 936,9 miljoner euro, jämfört med 872 miljoner euro under andra kvartalet 2017 (när artikeln skrev stod euron i 10,25 kronor). Till fasta växelkurser och med jämförbar organisk tillväxt ökade nettoomsättningen med 9 procent. Regionalt uppgick den organiska tillväxten till 11 procent i Amerikas, 9 procent i Asien och 8 procent i EMEA, enligt rapporten. I Amerikas rapporterade Nordamerika 10 procent organisk tillväxt, främst driven av stark efterfrågan inom segmenten infrastruktur och bygg, flyg, positionering samt kraft och energi. I Sydamerika rapporterades tvåsiffrig organisk tillväxt. I Asien rapporterade Kina 13 procent organisk tillväxt med solid utveckling inom de flesta affärsområden. Sydöstra Asien rapporterade tvåsiffrig tillväxt, främst driven av geospatiala lösningar. Japan och Sydkorea rapporterade dock fortsatt svag utveckling. I EMEA rapporterade Västeuropa 7 procent organisk tillväxt, främst driven av positiv utveckling i Tyskland och Italien. Ryssland rapporterade tvåsiffrig organisk tillväxt inom samtliga affärsområden och Mellanöstern samt Afrika rapporterade starka tillväxtsiffror. Rörelseresultatet EBIT ökade med 11 procent till 228,2 miljoner euro (205,3) och resultatet före skatt uppgick till 222,8 miljoner kronor (200). Periodens resultat, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 182,7 miljoner euro (164,3). Det operativa kassaflödet ökade med 23 procent till 157 miljoner euro (127,6). – Under kvartalet tecknade vi ett avtal om att förvärva AutonomouStuff, en ledande leverantör inom integrerade autonoma fordonslösningar. I kombination med vår ledande positionerings- , simulerings-, kart- och sensorteknologi skapar detta förvärv en stark domänexpertis inom autonoma fordonslösningar, säger Ola Rollén i en kommentar till rapporten och fortsätter. – Vår finansiella ställning är fortsatt stark, vilket gör det möjligt för oss att ytterligare investera och arbeta mot vårt strategiska mål - att driva den digitala omvandlingen av vår kundbas genom autonoma uppkopplade ekosystem.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1