Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 augusti 2018

Allgon slutför förvärv av Tele Radio

Allgon AB har slutfört förvärvet av samtliga aktier i Tele-Radio International Holding AB, ett förvärv som offentliggjordes i maj 2018.
Köpeskillingen uppgick till 350 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare högst 50 miljoner kronor.

Allgon har finansierat transaktionen dels genom nyligen genomförda emissionerna i Allgon av företagsobligationer om 276 miljoner kronor och B-aktier om cirka 127 miljoner kronor, dels genom apportemission av 9 780 707 B-aktier i Allgon, motsvarande ett värde om cirka 66,5 miljoner kronor.

Efter transaktionen äger vissa av säljarna av Tele Radio cirka 17,4 procent av de utestående aktierna och rösterna i Allgon.

Tele Radios och Allgons finansiella rapportering kommer konsolideras från och med den 1 augusti 2018.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1