Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 augusti 2018

Allgon slutför förvärv av Tele Radio

Allgon AB har slutfört förvärvet av samtliga aktier i Tele-Radio International Holding AB, ett förvärv som offentliggjordes i maj 2018.

Köpeskillingen uppgick till 350 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare högst 50 miljoner kronor. Allgon har finansierat transaktionen dels genom nyligen genomförda emissionerna i Allgon av företagsobligationer om 276 miljoner kronor och B-aktier om cirka 127 miljoner kronor, dels genom apportemission av 9 780 707 B-aktier i Allgon, motsvarande ett värde om cirka 66,5 miljoner kronor. Efter transaktionen äger vissa av säljarna av Tele Radio cirka 17,4 procent av de utestående aktierna och rösterna i Allgon. Tele Radios och Allgons finansiella rapportering kommer konsolideras från och med den 1 augusti 2018.
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-2