Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Incap Elektronikproduktion | 15 augusti 2018

Stark intäktstillväxt och förbättrad lönsamhet för Incap

– Vår affärsutveckling var stark under första halvåret och speciellt andra kvartalet var utmärkt både vad gäller intäkter och rörelseresultat, säger vd Otto Pukk.

Under första halvåret 2018 ökade Incaps intäkter med 13% jämfört med samma period föregående år och uppgick till 27,0 miljoner euro (1-6 / 2017: 23,8 miljoner euro). Rörelseresultatet (EBIT) ökade under perioden med 37% jämfört med första halvåret 2017 och uppgick till 3,1 miljoner euro, vilket var 11% av intäkterna. Periodens resultat förbättrades jämfört med föregående år och uppgick till 2,1 miljoner euro (1,6 miljoner euro). – Intäktsökningen berodde främst på den ökade efterfrågan hos våra etablerade kunder. Vi fortsatte också med nya kundförvärv och förväntar oss att introduktionen av nya produkter kommer att återspegla intäkterna från årets slut, förklarar Otto Pukk i kvartalsrapporten. Intäkterna under det andra kvartalet uppgick till 14,5 miljoner euro, en ökning med 13% jämfört med motsvarande period föregående år (4-6 / 2017: 12,8 miljoner euro) och en ökning med 16% jämfört med årets första kvartal (1 -3/2018: 12,5 miljoner euro). Rörelseresultatet (EBIT) för andra kvartalet uppgick till 1,9 miljoner euro. Det finns ju ett pågående problem med tillgången på komponenter inom elektronikindustrin, något som har förvärrats under det första halvåret. Incap säger att företaget har förberett för bristen på komponenter genom att öka sina lager måttligt och att företaget har ett nära samarbete med sina leverantörer för att säkra leveranser. – Sammantaget är vi nöjda med utvecklingen under första halvåret och litar på att den positiva trenden fortsätter under resten av året. Generella utsikter inom kontraktstillverkningen är bra och vi tror också på vår konkurrenskraft på denna marknad även i framtiden, baserat på vår effektiva operativa modell, säger Otto Pukk
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2