Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© pichetw dreamstime.com Teknik | 17 augusti 2018

Stärkt samverkan för svensk företagsutveckling

Det svenska forskningsinstitutet RISE och Industriellt utvecklingscenter Sverige (IUC) har tecknat ett samverkansavtal för ett effektivare och närmare utvecklingsstöd till svenska små- och medelstora företag.

Målet är att tillsammans verka för stärkt konkurrenskraft och förnyelse i svenska små och medelstora företag, genom stöd till innovation och hållbar utveckling. Såväl IUC som RISE verkar för att underlätta utveckling och tillväxt inom industri och industrinära små och medelstora företag (SMF) för ökad konkurrenskraft och en hållbar utveckling för Sverige. Organisationerna samarbetar redan idag, men med avtalet förbinder sig parterna till ett långsiktig och mer operativ samverkan för ett starkare och närmare stöd till svenska SMF i hela landet. Konkreta exempel är utveckling av gemensamma metoder, verktyg, företagsaktiviteter och finansieringsmöjligheter. – De regionala IUC-bolagen är en naturlig ingång för många SMF-bolag och därmed en viktig kanal till RISE experter och test- och demomiljöer, säger Anders Persson, Chef RISE SMF-funktion, i ett pressmeddelande. Parterna kommer att ta fram gemensamma, årliga, regionala handlingsplaner med start i Sydsverige, Västra Götaland och Norrland. – Genom RISE får regionala, industriella och industrinära små och medelstora företag snabb och kvalitetssäkrad tillgång till rätt teknisk kompetens, finansieringsmöjligheter och de stora nätverk som RISE ingår i, säger Martin Hedman, VD IUC Sverige AB
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1