Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza Analys | 20 augusti 2018

Kraftigt ökade siffror för Hanzas andra kvartal 2018

För det andra kvartalet redovisar kontraktstillverkaren ett rörelseresultat om 21,7 miljoner kronor, vilket är en betydande ökning jämfört med motsvarande period förra året (14,0).

– Under kvartalet nådde Hanza för första gången en omsättning över en halv miljard kronor och lönsamheten ökade för fjärde året i rad, vilket är följden av ett metodiskt arbete under uppbyggnadsfasen. Vårt Segment Norden redovisar under kvartalet en branschledande rörelsemarginal på 7,5 procent. Med ett erbjudande som skapar högre kundvärde än traditionell kontraktstillverkning går det att skapa en lönsam tillverkningsindustri, även i Norden, säger Erik Stenfors, vd för Hanza Holding AB, i en kommentar till rapporten. Under det andra kvartalet 2018 uppgick bolagets nettoomsättning till 508 miljoner kronor (367,6). Rörelseresultatet från de operativa segmenten uppgick till 23,7 miljoner kronor (14,4) medan koncernens rörelseresultat uppgick till 21,7 miljoner kronor (14,0). Resultatet efter skatt uppgick till 11,0 miljoner kronor (8,0) och kassaflödet från den operativa verksamheten uppgick till 50,5 miljoner kronor (2,0). Den kraftiga ökningen beror på att en betydande skuldminskning om 36 miljoner kronor har skett under det andra kvartalet. – Som vi aviserade i början av året har Hanza nu inlett en expansionsfas. De omfattande projekten från uppbyggnadsfasen, som att flytta hela fabriker, är därmed avslutade. Nu arbetar vi mot nya kundområden och genomför ett effektiviseringsarbete inom våra Tillverkningskluster utanför Norden för att möta kommande försäljningsvolymer, kommenterar Erik Stenfors. Framtidsmålet för Hanza är att vara en betydande tillverkningsstrateg i Europa senast 2022. Styrelsen har justerat koncernens finansiella mål med anledning av det nya framtidsmålet. Bland annat ska genomsnittlig omsättningstillväxt vara lägst 10 procent per år över en konjunkturcykel och genomsnittlig rörelsemarginal (EBIT) ska vara lägst 6 procent.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1