Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ChromoGenics Elektronikproduktion | 21 augusti 2018

ChromoGenics köper företag - tar över anbud om 70 miljoner

Uppsalaföretaget ChromoGenics AB har tecknat avtal om att förvärva verksamhet och patent i I-window International AB. Förvärvet sker som en inkråmsaffär där patent, varumärke, personal och anbudsvolym om cirka 70 miljoner kronor medföljer.

Företaget I-Window marknadsför och säljer en egenutvecklad isolerglasprodukt och tillför ChromoGenics en statisk solskyddsprodukt, som komplement till ChromoGenics dynamiska glasprodukt ConverLight. Framöver kan de två teknologierna kombineras för att skapa en gemensam solskyddsprodukt. I-Window teknologin är patenterad i Sverige och en internationell patentansökan är inlämnad. All produktion och projektinstallationer sker via underleverantörer. Genom förvärvet tillförs ChromoGenics utöver produkten också en förstärkning av försäljningsorganisationen med tre nya personer som arbetat upp en anbudsbas om cirka 70 miljoner kronor med hög sannolikhet att generera beställningar med leverans under 2019-2021. – Produkterna i de bägge bolagen kompletterar varandra mycket väl och vi ser goda utvecklingsmöjligheter kring gemensamma produkter. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att leverera ett större erbjudande och komma närmare vår slutkund. Sammantaget kommer affären öka tillväxten inom bolaget och göra oss mer kompletta inom vårt erbjudande, säger Jerker Lundgren, vd för ChromoGenics AB, i ett pressmeddelande. Förvärvet av inkråmet planeras till 1 september 2018 till en summa om cirka 4,2 miljoner kronor.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2