Annons
Annons
Annons
Annons
© inission Analys | 23 augusti 2018

Andra kvartalet 2018 bjöd på Inissions bästa resultat

Nettoomsättningen minskade något under det andra kvartalet för Inission, men resultatet blev det högsta i kontraktstillverkaren historia.

– Resultatet för andra kvartalet blev det bästa i Inissions historia. Framgången beror på den fortsatt höga efterfrågan från kunderna och att synergierna av samlokaliseringarna gjorda under 2017 nu börjar ge resultat, säger Björn Lifvergren, vd för Inission AB, i en kommentar till rapporten. Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 176 miljoner kronor (178). Rörelseresultatet uppgick till 10,1 miljoner kronor (5,5) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,5 miljoner kronor (4,6). Under kvartalet sattes den nya monteringslinan i bolagets fabrik i Tallinn i drift, vilket höjer kapaciteten. Bolagets första Inception/Insidefabrik invigdes i Stockholm i juni och Inission Munkfors stärka sina säljorganisation med nyförvärv. – Inission har med sitt verksamhetssystem Inspirit målet att år 2020 kunna producera dubbelt så mycket på halva tiden, med lika många anställda. Detta ska åstadkommas genom att flödesorientera verksamheten och på så sätt arbeta smartare och eliminera kostnader, säger Björn Lifvergren.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2