Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© SCB Analys | 23 augusti 2018

Ökat kapacitetsutnyttjande i den svenska industrin

Under det andra kvartalet 2018 ökade industrins kapacitetsutnyttjande med 0,6 procentenheter jämfört med det första kvartalet 2018, enligt siffror från SCB.

Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 90,9 procent, i säsongrensade tal. På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,1 procentenheter jämfört med det andra kvartalet 2017 och redovisade en utnyttjandegrad på 91,2 procent, i kalenderkorrigerade tal. När talen delas in i kategorier syns både upp- och nedgångar för de olika industrierna i Sverige. Industrin för datorer, elektronikvaror och optik uppgick till 86,5 procent utnyttjandegrad under det andra kvartalet, jämfört med 85,4 procent under det andra kvartalet 2017. Industrin för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar uppgick till 92,4 procent (94,8) och tillverkningsindustrin uppgick till 90,6 procent (90,8). Statistiken kommer från SCB och siffrorna är preliminära.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2