Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© GapWaves Analys | 27 augusti 2018

Stark finansiell position efter andra kvartalet för Gapwaves

Det svenska antennföretaget ökade sin omsättning under det andra kvartalet 2018, ett resultat av kundfinansierade utvecklingsprojekt som bedrivits inom telekom och fordonsindustrin.
– Under andra kvartalet slutförde vi två förstudier som visade mycket goda resultat. I båda fallen bevisar vi att gapteknologin ger högre prestanda jämfört med dagens teknologi och motsvarar de förväntningar vi haft. De samarbetspartners vi arbetat med har därefter fortsatt sina utvärderingar som nu också innefattar analys av tillverkningsmetoder och kostnadsbesparingar. Våra diskussioner fortsätter och jag upplever att vi idag står närmare strategiska kundprojekt än vad vi gjort tidigare, säger Lars-Inge Sjöqvist, vd för Gapwaves AB, i en kommentar till rapporten.

Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2018 uppgick till 0,7 miljoner kronor (0,1). Rörelseresultatet uppgick till -8,7 miljoner kronor (-6,5) och periodens kassaflöde uppgick till 86,3 miljoner kronor.

Under kvartalet genomförde företaget en nyemission av B-aktier och tillfördes i och med den 110 miljoner kronor för avdrag för transaktionskostnader.

Gapwaves inledde ett samarbete med en chip-tillverkare under kvartalet med syfte att utveckla en komplett radarenhet där Gapwaves antenn och övergång från kretskort kan verifieras och demonstreras i en fungerande prototyp.

– Med en stark finansiell position kommer Gapwaves under andra halvåret 2018 att intensifiera utvecklingen av antennprodukter för 5G, 28 GHz styrbar antenn, och bilradar samtidigt som fokus kommer att ligga på att ingå strategiska avtal med kunder, säger Lars-Inge Sjöqvist.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-11-15 17:25 V11.9.0-2