Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Clavister Analys | 28 augusti 2018

40-procentig ökning i orderingång för Clavister

Under det andra kvartalet 2018 förbättrades många av siffrorna för Örnsköldsviksbaserade Clavister, som utvecklar, producerar och säljer cybersäkerhetslösningar.

Rörelseresultatet och resultatet efter finansnetto var de siffror som minskade under kvartalet, och då främst på grund av ökade kostnader för en accelererad utbyggnad av sälj- och marknadsorganisationen samt ökade kostnader av upptagna lån. Rörelseresultatet uppgick till -27,4 miljoner kronor (-23,6) och resultatet efter finansnetto uppgick till -34,4 miljoner kronor (-24,6). Utöver det såg kvartalet positivt ut för Clavister Holding AB. Orderingången ökade med 40 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017 och uppgick till 29,9 miljoner kronor (21,4). Kvartalets omsättning uppgick till 26,8 miljoner kronor (21,4), en ökning med 25 procent. Bruttovinsten uppgick till 19,1 miljoner kronor (17,0). Under kvartalet startade Clavister ett dotterbolag i Tyskland för att öka sitt fokus på DACH-regionen, ett viktigt område för Clavister. Företaget expanderade även sin säljstyrka med ett tiotal personer under kvartalet, och under det senaste halvåret har Clavister expanderat sin marknadsorganisation. – Vi ser att det förändrings- och fokuseringsarbete vi har genomfört har varit omfattande men helt nödvändigt för att kunna växla upp Clavister till den kommersiella nivå som med rätta förväntas av bolaget. Därför är det glädjande att se att vårt arbete ger resultat i form av högre tillväxt redan nu i inledningen av vår femåriga affärsplan. Med de investeringar vi har gjort i säljande personal och med övriga kostnader på en stabil nivå, är jag trygg i att vi ligger helt rätt på vår väg mot lönsamhet., säger John Vestberg, vd och koncernchef för Clavister Holding AB, i en kommentar till rapporten.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2