Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ICEYE Analys | 29 augusti 2018

Hög omsättning - men inte utan utmaningar för ÅAC Microtec

Under det andra kvartalet 2018 ökade ÅAC Microtecs nettoomsättning från 5 miljoner kronor 2017, till 22,1 miljoner kronor. Trots den stora ökningen hamnade resultaten på mindre än föregående år, till viss del på grund av utmaningar i projekt.

Nettoomsättningen uppgick till 22,1 miljoner kronor under det andra kvartalet 2018 (5,0). Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -5,6 miljoner kronor (-4,8) och resultatet efter skatt uppgick till -18,7 miljoner kronor (-6,1). Den stora minskningen i resultatet är delvis på grund av goodwillavskrivning relaterad till förvärvet av Clyde Space Ltd, som uppgick till 10,2 miljoner kronor, och delvis utmaningar i ett av ÅAC:s större projekt. Enligt vd Alfonso Barreiro kommer dock de utmaningarna att vara lösta inom kort. – Under kvartalet inledde vi dessutom ett samarbete med det välrenommerade belgiska flygindustribolaget QinetiQ Space, inom ramen för vilket QinetiQ kommer att erbjuda våra 1-50 kilo satellitplattformar, delsystem och rymdtjänster till sina kunder, säger Alfonso Barreiro i en kommentar till rapporten. – Utöver den kvalitetsstämpel detta ger oss, når vi genom deras nätverk också en väsentligt bredare marknad än på egen hand. Medräknat i siffrorna i rapporten är det förvärvade företaget Clyde Spaces omsättning och resultat. Företaget har räknats med sedan februari 2018. Efter att det andra kvartalet gått ut vann ÅAC en strategisk uppföljningsorder från Japan, en uppföljningsorder från Kepler Communications och ÅAC:s dotterbolag Clyde Space förväntas få en återbetalning om drygt 6,7 miljoner kronor från den brittiska skattemyndigheten. – Operatörer av konstellationer kommer att spela en viktig roll i den framväxande rymdindustrin. Jag räknar med att vi vid sidan av etablerade aktörer även kommer att få se spelare från andra sektorer som ger sig ut i rymden för att utveckla, förbättra och bredda sina tjänster. Som specialiserad tillverkare med omfattande erfarenhet från faktiska rymdfärder, så kallat ”flight heritage” är ÅAC- Clyde väl positionerat att leverera till etablerade och nya operatörer av konstellationer, säger Alfonso Barreiro.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2