Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sensys Gatso Analys | 30 augusti 2018

Försiktig start omvandlas till stark försäljning

2018 startade försiktigt för trafiksäkerhetsföretaget Sensys Gatso till följd av låg orderingång under andra och tredje kvartalet 2017. Lagom till andra kvartalet 2018 började dock försäljning och omsättning spotta upp sig ordentligt.

Den totala orderingången för Sensys Gatsos andra kvartal 2018 uppgick till 182,9 miljoner kronor (64,6). Värdemässigt är det den största orderingången för företaget på 2,5 år. – Det är glädjande att notera att denna starka orderingång kommer från kunder i olika regioner, såsom Europa, USA och Australien. Härutöver har vi vunnit en upphandling i Belgien med ett potentiellt totalt ordervärde på 27 miljoner kronor, varav en inköpsorder på cirka 5 miljoner kronor har mottagits, säger Ivo Mönnink, vd för Sensys Gatso Group, i en kommentar till rapporten. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 88,6 miljoner kronor (68,2), rörelseresultatet uppgick till -0,6 miljoner kronor (-14,6), resultatet efter skatt uppgick till -1,3 miljoner kronor (-15,9) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,9 miljoner kronor (-13,2). – Den starka orderingången som inleddes under fjärde kvartalet 2017 har fortsatt under första halvåret 2018. Efter kvartalets utgång har vi haft en orderingång på cirka 66 miljoner kronor, i huvudsak från Australien, och vi har även erhållit ett tilldelningsbeslut värt upp till 70 miljoner kronor. Den balanserade fördelningen mellan olika regioner när det gäller försäljning och orderingång är en god indikation på en generellt förbättrad internationell marknadssituation, vilket också gör oss mindre beroende av enskilda marknader. Med ökad försäljning och noggrann kostnadskontroll räknar vi med en successiv förbättring av vår lönsamhet, säger Ivo Mönnink.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1