Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© homiel dreamstime.com Analys | 03 september 2018

Image Systems gör ett positivt andra kvartal 2018

Svenska Image Systems, en leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling, har lagt ett bra andra kvartal, med förvärv och ökade intäkter, bakom sig.

Under det andra kvartalet 2018 förvärvade Image Systems det finska mätteknikbolaget Limab Oy. Nyförvärvet integrerades fullt den 1 juni i affärsenheten RemaSawco. Förvärvet inkluderade 22 anställda. Intäkterna för det andra kvartalet uppgick till 44,0 miljoner kronor (31,6). Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2,5 miljoner kronor (-1,3) och resultatet efter skatt uppgick -1,0 miljoner kronor (-3,3). Orderingången uppgick till 32,6 miljoner kronor (41,1) och orderstocken uppgick till 59,0 miljoner kronor (43,8). Anledningen till den minskade orderingången är enligt rapporten ett resultat av att sågverkens investeringsvilja har varit avvaktande under det första halvåret, och att det då har påverkat affärsenheten RemaSawco. Inom affärsområdet Motion Analysis tecknade Image Systems ett avtal med MicroVec angående försäljning av system inom mätning av flödesmekanik. Medelantalet anställda uppgick till 74 (68) och vid periodens utgång uppgick antalet till 93.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2