Annons
Annons
Annons
Annons
© Universial robots Elektronikproduktion | 17 september 2018

Ökning av maskiner och robotar kan skapa 133 miljoner jobb

Under det kommande årtiondet kommer ökningen av maskiner, robotar och algoritmer på arbetsplatsen skapa nästan dubbelt så många arbetstillfällen som den riskerar att ersätta.

Enligt World Economic Forum (WEF) kan cirka 133 miljoner jobb skapas globalt under det närmsta decenniet med hjälp av de snabba tekniska framstegen som sker på arbetsplatsen, jämfört med de 75 miljoner jobb som framstegen kan ersätta, skriver The Guardian. Rapporten från WEF tyder på att ny teknik har kapacitet att både störa och skapa nya arbetssätt, ungefär som den industriella revolutionen för flera hundra år sedan. Rapporten visar dock också på att de nya arbetstillfällen som kan skapas kräver att arbetare får utbildning i att hantera den nya tekniken. Klaus Schwab, ordförande för WEF, menar att sysselsättningsvinster från tekniken inte är en "förutgående slutsats" och att det kan krävas större investeringar i träning och utbildning för att hjälpa arbetare att anpassa sig. "[Detta] är en uppmaning till regeringar, företag, utbildare och enskilda att dra nytta av ett snabbt stängande fönster för att skapa en ny framtid för gott arbete för alla", skriver han i rapporten. Företagsledare svarar i rapporten att mer än hälften av alla arbetsuppgifter som finns hos deras företag i dag kan utföras av maskiner till 2025. De främsta arbetsrollerna i farozonen är de som arbetar med redovisning, datainmatning och lönetjänster. Mer än 8 av 10 företag som undersöktes i Storbritannien svarar att det är troligt att de automatiserar arbetet under de närmsta 5 åren, och att det kommer att innebära att drygt hälften av personalen som inte kan använda den nya tekniken blir överflödiga.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1