Annons
Annons
Annons
Annons
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
Mönsterkort | 19 september 2018

Cogras LEAN-satsning levererar på alla punkter

Hur växer man som bolag utan att växa fysiskt? Hur ökar man på omsättningen och vinsten utan att faktiskt öka produktionen? Någonting måste ju Cogra Pro trots allt ha gjort för det är precis det resultatet man nu visar upp.

Sedan ungefär ett och ett halv år har mönsterkortaren jobbat mot att anamma det japanska sysättet LEAN. Målet var ganska självklart, effektivisera produktionen och korta ledtiderna. Och om vi tänker på vilken omställning LEAN innebär så är Cogra fortfarande bara barnet när det kommer till att jobba om sig, men det har redan fört med sig stora effekter. Omsättningen har ökat med ungefär en miljon kronor under det gångna året, och i relation med det ökade även vinsten; med en minskad personalstyrka är värt att nämna. Det hela går att härleda helt till företagets nya tillvägagångssätt, menar Mikael Kwarnmark. Det intressanta här är att det inte är någon faktiskt ökning i produktion som ligger bakom omsättningsökningen, utan vad som ligger bakom är förmågan att kunna leverera snabbare och säkrare. – När vi tar jobb med leverans på tre dagar, så är betalningen så pass mycket bättre så omsättningsökningen kommer från att vi nu har en stabilare process och kan ta på oss fler av dessa snabbleveranser. Till viss del handlar det om ett starkare självförtroende att man kan klara jobbet, men lika mycket att man har en annan översyn på flödet och en process som är mer välsmord. Tack vare det finns det nu tid att rätt och slätt säga ”Ja” till sista-minuten-jobb. – Det är ju egentligen det vi lever på, att vi kan leverera snabbt och riktigt. Tanken med det hela är ju att ständigt förbättra processen så vi får en ökad produktivitet och på så sätt kan fortsätta växa, säger Mikael. På frågan varför man valt att anamma LEAN just nu är svaret egentligen ganska enkelt; det var helt enkelt rätt tid för det. – Det har ju med tillväxtbehovet att göra. Från och med att vi började med det här fram till nu så har vi ju varit en viss storlek, och tidigare har det kanske inte riktigt funnits resurser för börja arbeta med den här problematiken. Och med det här nu så tar vi då ytterligare ett steg framåt och blir stabilare och med det kan vi fortsätta öka produktionen och jobba med snabba leveranser, säger Mikael. Många gånger när man diskuterar LEAN förs tankarna till en massiv ommöblering, en total rockad av hela verksamheten – riktigt så har det inte funkat här. Maskineriet står mer eller mindre precis som tidigare, den optimerade biten här är transportsträckorna och mellanlandningen från en maskin till den andra. Den stora omställningen är mjukare, och aningen mer filosofisk. Tanken är att alla ska bli mer engagerade och i och med det kunna ta mer ansvar. Idag jobbar man hela tiden för förbättring; utifrån de utmaningar man möter, de behov man har samt utifrån de förutsättningar man för tillfället har. Bara denna enkla tankegång ’att alltid bli bättre’ har lett till att samtliga anställda i det nästan 20-man starka företaget nu tar mer plats. Det finns ytterligare ett krav/ansvar på de anställda, samtidigt som utförandet av detta kommer att leda till mer frihet och mindre tryck och stress. Låter kanske kontraproduktivt att lägga på mer ansvar för att lätta på arbetsbördan – samtidigt är det svårt att argumentera emot resultaten. Tanken är att alla i princip ska kunna jobba med problemlösning inom produktionen – i första hand själv – men går inte det så går det upp en nivå. Service på maskinerna måste ske förebyggande och inte enbart efter kraschen. Under vår diskussion blir det tydligt att man tidigare inte sett saker som problem utan snarare störningsmoment. Och när de dykt upp har det många gånger varit enklare och snabbare att jobba runt dem än att lösa dem; problemet med att jobba på det sättet att man ständigt kommer att behöva jobba runt problemet – nu däremot så ska det lösas så fort det uppdagas. – Så har det absolut varit. Det stör lite, men inte tillräckligt mycket. Men egentligen om man fokuserar och plockar bort problemet så är det kanske inte bara en tidsvinst man åstadkommit utan man har även plockat bort ett stressmoment. En sak som också kommer fram är att begreppet ”resurs” har fått en bredare betydelse. Det är inte bara tid, manskraft och kapital det innefattar – utan även energi. Idag har man börjat jobba efter det som kallas ”5S” – Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Sköta om – vilket är en av grundstenarna inom LEAN. Kontentan är att tackla jobbet på ett resurseffektivt sätt som ger driv mot det önskade resultatet. Man jobbar metodiskt med tydlig planering och kommunikation. Optimeringen handlar egentligen inte bara om produktionen, utan hur hela företaget verkar, från beställningen till produktion hela vägen till kunden. LEAN, jämfört med andra investeringar, kan på sätt och vis ses som en rätt sansad form av investering. Inget nytt maskineri, ingen ny anläggning, däremot nya glasögon för att använda det man har till fullo. Med det sagt är det inte någon billig investering, framför allt inte tidsmässigt. Det är en ständig och långsiktig förbättringsprocess. – Nu har vi fått verktygen och nu är det dags att börja använda dem. Nu är det dags att se till att hålla allt man åstadkommit vid liv, avslutar Mikael.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1