Annons
Annons
Annons
Annons
© jabil Elektronikproduktion | 24 september 2018

Universitet utvecklar ny metod för bättre och billigare 3D-print

Mittuniversitetet leder ett treårigt projekt som utvecklar en ny metod där additiv tillverkning ska kunna bedrivas med lägre kostnader och högre funktionalitet.

Projektet ”AMPeRE” (industrialisation of Additive Manufacturing through multi-purpose post-PRocEssing) är ett företagsdrivet initiativ som fokuserar på efterbearbetningen i additiv tillverkning i metall. Lars-Erik Rännar är docent på Mittuniversitetet och projektledare för AMPeRE. – I dag hämmas produktiviteten inom 3D-printing kraftigt av mer eller mindre manuella metoder för att ta bort kvarvarande pulver och stödstrukturer, det vill säga material som behövs under själva tillverkningen men som sedan behöver tas bort från produkten. Det finns många exempel på projekt som skulle kunna leda till en stor serieproduktion av AM-detaljer men som har skrotats då det inte har funnits någon lösning på dessa utmaningar. Vi vill komma åt de här problemen, säger Lars-Erik Rännar i ett pressmeddelande. Projektet drivs av Mittuniversitetet tillsammans med RISE och nio företag stora inom additiv tillverkning eller de industrigrenar som projektet fokuserar på: ABB, AIM, Arcam, Amexci, Carpenter Powder Products, GKN Aerospace, Saab, Sandvik Machining Solutions och Valmet. Projektet har fått drygt 5 miljoner kronor i stöd av Vinnova. – Vi tror att projektet kan bidra till att svensk industri blir än mer konkurrenskraftig inom AM-området genom att ge dem verktyg för att förbättra produkters utmattningsegenskaper, minska materialåtgång men även automatisera och därmed kostnadseffektivisera sin produktion av AM-detaljer, säger Lars-Erik Rännar.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2