Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 september 2018

SolTechs dotterbolag utger obligationslån om 300 miljoner

Styrelsen för Advanced SolTech Sweden AB (ASAB) har utgett ett obligationslån riktat till allmänheten om 150 miljoner kronor med en övertilldelningsrätt om ytterligare maximalt 150 miljoner kronor.

ASAB:s verksamhet är att finansiera SolTech-koncernens uppförande av solenergianläggningar i Kina. Anläggningarna installeras, ägs och underhålls löpande av det samägda kinesiska dotterbolaget, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE). ASAB:s intäkter består av ränteintäkter på lån som ges till ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag i Kina. Obligationer till ett sammanlagt belopp om 150 miljoner kronor kommer att erbjudas inom ramen för erbjudandet. Obligationslånets maximala belopp kommer uppgå till 300 miljoner kronor. Bolaget avser att tilldela obligationer utöver 150 miljoner kronor i händelse av överteckning. Om erbjudandet tecknas till 300 miljoner kronor, beräknas emissionskostnaderna uppgå till cirka 10 miljoner kronor. Obligationerna är fritt överlåtbara och kommer att tas upp till handel den 12 november 2018.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1