Annons
Annons
Annons
Annons
© GomSpace Elektronikproduktion | 28 september 2018

GomSpace Group föreslår emission om 300 miljoner kronor

Styrelsen i GomSpace Group vill genomföra en företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor, för att stötta koncernens långsiktiga planer.

En översyn av GomSpaces strategi och affärsplan har genomförts, vilket har lett till en ändring av de långsiktiga ambitionerna för 2023. Styrelsen har kommit fram till att en företrädesemission som uppgår till 300 miljoner kronor före emissionskostnader, skulle vara en bra finansieringslösning fram till att bolaget förväntas vara kassaflödespositivt. Som ett resultat av detta föreslår styrelsen att en extra bolagsstämma beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Som en följd av en lyckad företrädesemission avser GomSpace att säga upp avtalet om möjlig finansiering uppgående till 300 miljoner kronor med European Select Growth Opportunities Fund som ingicks i juli 2018.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1