Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© GomSpace Elektronikproduktion | 03 oktober 2018

GomSpace Group ökar sina långsiktiga framtidsmål

I samband med att GomSpace meddelade att de vill genomföra en emission om 300 miljoner kronor gick företaget även ut med reviderade långsiktiga mål, såsom att generera en försäljning som överstiger 1,5 miljarder kronor till 2023.

GomSpace Group AB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom det helägda danska dotterbolaget GomSpace A/S, med operativt kontor i Ålborg, Danmark. Med de uppdaterade framtidsmålen vill GomSpace, som är verksamt på den globala marknaden för rymdsystem, öka sin försäljning och sin bruttomarginal. GomSpace har som mål att generera en försäljning överstigande 1,5 miljarder kronor till 2023, med stöd av den starka underliggande marknaden. Bolaget har även som mål att uppnå en bruttomarginal överstigande 50 procent på medellång sikt. För nuvarande har bolaget en stark orderingång och en fortsatt uppbyggnad av pipeline, där mellan 500-700 satelliter har identifierats från nuvarande kunder.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-1