Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Linkopings Universitet Elektronikproduktion | 03 oktober 2018

33 miljoner till forskning om kvantbitar i rumstemperatur

Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik, får tillsammans med kollegor vid Linköpings och Stockholms universitet drygt 33 miljoner kronor för att ta fram så kallade q-bits i rumstemperatur.

Q-bits är kvantmekanikens minsta beståndsdelar och förhoppningen med den femåriga forskningen av Igor Abrikosov och hans kollegor är att den ska lägga grunden för en ny teknisk revolution, med exempelvis nya typer av sensorer för medicinskt bruk. Det finns halvledarkomponenter i dag som använder kvantmekaniska effekter, såsom dioder, transistorer och lasrar. Men dagens q-bits går bara att framställa vid mycket låga temperaturer, till exempel i supraledande material. – Vi behöver pålitliga fasta material som fungerar som kvantbitar, q-bits, om vi ska kunna arbeta i rumstemperatur. Vi vet att det finns fasta material, exempelvis diamant, där kvantmekaniska spinn i defekter i materialet har just de egenskaper som passar för en q-bit, säger Igor Abrikosov i ett pressmeddelande. – Vi ska nu studera ämnen med stora bandgap, såväl kiselkarbid som nitrider, exempelvis aluminiumnitrid och galliumnitrid, och har goda förhoppningar att hitta nya kandidater, säger han. Igor Abrikosov står för de teoretiska beräkningarna medan Linköpings-forskarna docent Vanya Darakchieva, professor Tien Son Nguyen och gästprofessor Mathias Schubert står för de experimentella delarna. Professor Mohamed Bourennane vid Stockholms universitet har sin expertis i att ta fram elektroniska komponenter. – Vi är både stolta och glada över att ha tilldelats medel till vårt projekt där styrkan ligger i att vi går hela vägen, från de teoretiska beräkningarna i superdatorer, till att verifiera resultaten genom experiment, fram till konkreta komponenter som exempelvis en PIN-diod, säger Igor Abrikosov. De 33 miljoner kronorna kommer från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som i den här omgången av godkännande av kapital har beviljat totalt 640 miljoner kronor till 22 forskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.
Annons
Annons
2020-10-28 19:24 V18.11.13-1