Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Inission Elektronikproduktion | 03 oktober 2018

Inission expanderar – köper Speed Production AB

Inission Borås AB har förvärvat kontraktstillverkaren Speed Production AB av Speed Group AB. Speed Production omsatte cirka 50 miljoner kronor under 2017.

Inissions strategi är att växa genom förvärv och de senaste sex åren har sex bolag införlivats i Inission. Genom det nya förvärvet av Speed Production AB kommer Inission att utvidga sin största fabrik och det finns stora förhoppningar på ytterligare tillväxt. – Inission har skapat sig ett rykte om att ta väl hand om sina förvärv och vi har haft ett gott samarbete inför förvärvet. Vi har ett gemensamt synsätt på många saker. Jag är därför helt övertygad om att våra kunder och medarbetare kommer att se den nya ägaren som uteslutande positiv, säger Jonas Andersson, COO för Speed Production, i ett pressmeddelande. Den preliminära köpeskillingen för förvärvet uppgår till 1,9 miljoner kronor med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 3 miljoner kronor. Speed Production omsatte 2017 cirka 50 miljoner kronor, är lokaliserat i Borås och har fem fast anställda medarbetare. – Vi kommer omgående att starta en förstudie för en eventuell samlokalisering av våra fabriker i Borås samtidigt som man ska ha all respekt för att detta måste förankras hos kunder, MBL-förhandlas och planeras i detalj för att det ska bli så smidigt som möjligt för alla. Kunderna ska så långt det är möjligt involveras i processen så att vi samtidigt kan genomföra och uppnå avsevärda förbättringar. En samlokalisering innebär stora möjligheter då väsentliga synergier uppstår, säger Fredrik Berghel, koncernchef för Inission.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-2