Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© GapWaves Elektronikproduktion | 04 oktober 2018

Vinnova ger miljoner till forskning om ny fordonsradar

Vinnova har beviljat 18,7 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om nästa generations fordonsradar med Gapwaves, Venoeer, CEVT och Chalmers.

Projektet som har fått totalt 18,7 miljoner kronor syftar till forskning runt gapvågledarteknologin och hur hårdvaran, antenner och antennsystem kan användas i nästa generations bilradar. Bidraget från Vinnova fördelas på de olika projektdeltagarna: Chalmers får 16,7 miljoner kronor, Gapwaves 1,4 och Veoneer 0,6. Projektet kommer att fokusera på att ta fram mer sofistikerade antenner för ökad upplösning, bredare synfält och bättre förmåga att urskilja olika typer av objekt, med Gapwaves som koordinator i projektet. Den största delen av arbetet kommer att ske på Chalmers och kommer att bedrivas under 4 år med start 2019. Teknologin som ligger till grund för forskningen är främst baserad på gapvågledarteknologin som ägs av Gapwaves. – Vi är mycket glada att Vinnova beviljat ansökan. Området runt millimetervågsradar är väldigt intressant och en nyckel för utvecklingen inom trafiksäkerhet och automatiserade fordon, säger representanter från Chalmers, Gapwaves, Veoneer och CEVT i ett gemensamt uttalande.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-1