Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© mikhail mishchenko dreamstime.com Elektronikproduktion | 09 oktober 2018

Här är de nominerade till årets Swedish Embedded Award

Priset som delas ut till årets bästa konstruktioner inom embeddedteknik är här, och så är de nominerade.

För sextonde året i rad anordnas tävlingen Swedish Embedded Award, arrangerad av Svensk Elektronik och Elektronik i Norden. Priset har skapats för att stimulera och uppmuntra kreativa tillämpningar av embeddedteknik och riktar sig både till företag och studenter, med kraven att bidragen ska innehålla inbyggd intelligens och vara kommersiellt intressanta. Prisutdelningen hålls den 6 november 2018 i Kista och det bästa studentbidraget får ett stipendium på 50’000 kronor. I studentkategorin är 8 bidrag nominerade och i företagskategorin är 3 bidrag nominerade. Studentkategorin: USB 3.0 utläsningselektronik för Timepix3 hybrid pixeldetektor Mittuniversitetet ”Timepix3 är en hybridpixeldetektor som består av en 256x256 pixelmatris för energiupplösta foton- och partikelmätningar med en tidsupplösning av 1,56 ns. Chippen utvecklas av Medipix-gruppen på CERN som leder Medipix-samarbetet med flera internationella medlemmar, en av dem Mittuniversitetet. Systemet som presenteras här hanterar konfiguration och höghastighetsdataöverföring mellan Timpix3-chipet och datorn. Detta system gör det möjligt att använda en vanlig bärbar dator som mätsystem för röntgen eller partikelmätningar. Systemet är FPGA-baserat med inbyggt gränssnitt för pre-processning och kommunikationen körs via USB 3.0, eftersom gränssnittet är snabbt nog och finns på alla moderna datorer.” Uppkopplad Askkopp Lunds Universitet ”Med hjälp av modern teknik effektiviseras insamlandet av cigarettfimpar, som är den vanligaste formen av skräp i dagens stadsmiljö. Cigarettfimparna räknas med hjälp av en IR-sensor och informationen visas både på en display på askkoppen samt skickas via ett LoRa-nätverk till en mobiltelefon eller en dator placerad hos stadsförvaltningen. Med denna lösning uppmuntras användaren att slänga fimpen i askkoppen genom direkt återkoppling via displayen och mängden farliga mikroplaster i naturen kan minskas.” Smarthorse Lab Linköpings Universitet ”Den vanligaste skadan hos hästar är idag skador relaterade till hälta, oftast orsakad av att en mindre skada inte blir upptäckt i tid. Idén med denna produkt är att få ut en hästs rörelsemönster genom att mäta krafter under hästens hovar. Detta sker genom att använda tryckt elektronik och trådlös kommunikation, där sensorer och elektronik implementeras i en sula som placeras mellan hästens hov och sko. Sensorn är fäst under en hästs hov i ca 6–8 veckor. Sensorerna kommunicerar med en extern enhet som samlar alla data och sparar dem i ett moln där ytterligare signalbehandling och dataanalys sker.” Low Cost Immersive Streaming Solution Kungliga Tekniska Högskolan ”Projektet gör det möjligt att strömma fisheye-videodata från YI-cam-kameror eller telefoner/raspberry pi-enheter med fisheye-objektiv till molnet och lagra sfärisk videoinformation på en mobilkompatibel website. Servern sköter omvandlingen av bilden till en sfärisk projektion. På det här sättet går det att använda information från vanliga billiga kameror för att ge 360-video, något som hittills krävt mycket dyrare utrustning.” Digitalization of Green Plant Wall based on IoT and Cloud Linköpings universitet ”En "green plant wall" är en vertikal vägg där olika typer av gröna växter kan växa. Systemet består av ett medium för växterna, bevattning, belysning och ventilering. Väggen ger ett förbättrat inomhusklimat och är i första hand avsett för offentliga platser. Genom att automatisera systemet minskas behovet av underhåll och målet är att lösningen skall vara tillförlitlig, lättanvänd och billig. Sensorer och styrsystem kommunicerar via molnet och använder Microsofts Azure-tjänster.” CASS: Consumer Attributes and Satisfaction Assessment System Kungliga Tekniska Högskolan ”CASS är ett system som med hjälp av en kamera läser av en persons ansiktsuttryck och tolkar personens känslor. Detta kan vara mycket användbart, framför allt i säljsituationer och för att ge återkoppling på reklam. Systemet är baserat på fristående enheter som gör lokala uppskattningar. Genom att skicka information till ett moln av sammankopplade enheter går det att nå ännu bättre resultat.” AutoRIO Mälardalen University ”AutoRIO är en testmiljö i realtid för autonoma fordon. Via testmiljön är det möjligt att testa idéer i en kontrollerad miljö. Testmiljön kan också användas för inlärning med hjälp av moderna deep learning-algoritmer.” Automatisk aeroponisk odling Högskolan i Halmstad ”Automatisk aeroponisk odling är ett system för att odla grönsaker inomhus. Aeroponics innebär att man odlar utan jord och låter rötterna till växterna hänga i luften fritt. I den kammare där rötterna hänger fritt sprutas en dimma av vatten och näring på rötterna som får dem att växa. Systemet är automatiserat och slutet. Det automatiserade systemet ser till att från fröet sätts till växten ska skördas behövs inget underhåll. Data hämtas från sensorer och systemet styr luftfuktighet, ljus, co2-nivå etc.” Företagskategorin zForceAIR Sensor Module Neonode ”Neonodes sensormoduler kan användas som peksensor eller för att helt beröringsfritt känna av gester i luften samt olika typer av statiska och dynamiska objekt. Neonodes sensormoduler består av ett antal VCSEL-(Laser)och detektorchip samt anpassningslogik, system ASIC och en ARM M4 mikroprocessor i chipform, vilka är precisionsmonterade tillsammans med optiska linsmoduler i en mycket kompakt enhet, tillverkade i Sverige. Modulerna är idealiska för integration inom ett brett spektrum av applikationer inom t ex fordons-, konsumentelektronik-, medtech- och robotmarknaden.” sCCI, Smart Cold Chain indicator Temperature Sensitive Solutions AB ”sCCI är ett komplett system baserat på en smart etikett för temperaturmonitorering. Systemet är både kopplat mot molnet och möjligt att avläsa i fält. Konstruktionen och produktionstekniken möjliggör billiga och små etiketter, baserade på en kombination av tryckt elektronik och traditionell elektronik. Systemet är designat för att kunna distribuera läkemedel från att det tillverkas till att det når patient.” The Artificial Limb Controller, ALC Integrum AB med utvecklingspartner Chalmers ”Ny teknik gör det möjligt att koppla en elektroniskt styrd protes direkt till ben, nerver och muskler. Enhanced-OPRA (e-OPRA) är idag det mest avancerade osseo-neuromuskulära gränssnittet och med hjälp av digital signalbehandling är det möjligt att ta steget från dagens analoga gränssnitt till ett digitalt. Det ökar styrmöjligheterna dramatiskt. ALC är utvecklad för att vara kompatibel med befintliga analoga proteser och har upp till 16 styrkanaler. e-OPRA i kombination med ALC är idag den enda proteslösningen som möjliggör taktil känselåterkoppling för långtids daglig användning i hemmet.”
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1