Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Note Analys | 18 oktober 2018

Notes kvartalsrapport: ”En av de starkaste i branschen”

Under det tredje kvartalet 2018 ökade kontraktstillverkarens försäljning med 22 procent, till 323,6 miljoner kronor (265,2).

Under det tredje kvartalet 2018, juli-september, utsågs Johannes Lind-Widestam till ny vd och koncernchef för Note. En stor förändring för bolaget. Han har tidigare varit vd för Kitron Sverige och Elos Medtech. Den finansiella utvecklingen för kvartalet var positiv med en kraftigt ökad försäljning. Resultatet efter skatt sjönk dock jämfört med samma period förra året. – Som nytillträdd vd är det glädjande att kunna presentera en stark rapport för tredje kvartalet. Hittills i år ökade försäljningen med 15 procent till 982 miljoner kronor, ökningen låg främst på våra större kunder inom verkstadsindustrin i Sverige och Finland. Under tredje kvartalet ökade försäljningen med 22 procent. Orderstocken vid periodens utgång var drygt 20 procent högre än ifjol, vilket ger stöd åt en fortsatt positiv utveckling, säger Johannes Lind-Widestam i en kommentar till rapporten. Försäljningen uppgick till 323,6 miljoner kronor (265,2) och rörelseresultatet uppgick till 15,5 miljoner kronor (20,1), vilket justerat för kostnader föranledda av vd-skiftet ökade rörelseresultatet till 22,5 miljoner kronor (20,1). Resultatet efter finansnetto uppgick till 15,0 miljoner kronor (18,8) vilket justerat för periodens engångsposter uppgick till 22,0 miljoner kronor (18,8). Resultatet efter skatt uppgick till 10,9 miljoner kronor (15,8) och kassaflödet efter investeringar uppgick till 9,4 miljoner kronor (-11,2). – Vi står finansiellt mycket väl rustade för framtiden. Vår balansräkning är en av de starkaste i branschen med en soliditet på drygt 46 procent och en låg nettoskuld på 51 miljoner kronor, vilket möjliggör fortsatta satsningar tillsammans med våra kunder, kommenterar Johannes Lind-Widestam.
Annons
Annons
2020-09-28 14:54 V18.10.14-2