Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ericsson Elektronikproduktion | 18 oktober 2018

Starkt kvartal för Ericsson

”Vi fortsätter att genomföra vår fokuserade affärsstrategi och ligger väl i linje med målen för 2020”, säger Ericssons vd och koncernchef Börje Ekholm.

Under det tredje kvartalet 2018 rapporterar Ericsson en ökad försäljning med 9 procent jämfört med samma kvartal föregående år, 53,8 miljarder kronor (49,4). Kassaflödet från rörelsen uppgick under kvartalet till 2,0 miljarder kronor (0,0) och nettokassan ökade till 32,0 miljarder kronor (24,1). Telekomjätten har under kvartalet fortsatt att investera i sin 5G-klara portfölj och det stora intresset för 5G bland bolagets kunder har lett till gradvis ökade kostnader för fälttester. Enligt Börje Ekholm förväntas de kostnaderna att vara fortsatt höga under de kommande 12-18 månaderna. Segmentet Networks visade ökad försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter med 5 procent jämfört med samma kvartal föregående år, med stark försäljningstillväxt i Nordamerika, Europa och Latinamerika. – Vi ökar investeringarna i FoU för att omvandla vårt erbjudande baserat på automatisering och artificiell intelligens. Vi ser ett starkt intresse från kunderna för de kommande lösningarna, men försäljningen är ännu begränsad eftersom vi är i de inledande faserna, kommenterar Börje Ekholm i rapporten. Förbättrad effektivitet och kostnadsminskningar är något som Ericsson har fortsatt att arbeta med och förväntar sig att det totalt under helåret kommer kosta 5-7 miljarder kronor i omstruktureringskostnader. – Det finns starkt momentum på den globala 5G-marknaden och ledande marknader rör sig framåt. Den globala marknaden för radionät håller på att återhämta sig efter flera års negativ tillväxt, och våra investeringar inom FoU har positionerat oss väl för att dra fördel av denna utveckling. Dock återstår mer arbete för att nå tillfredsställande resultat inom samtliga delar av verksamheten, säger Börje Ekholm.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2