Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Pixabay Analys | 19 oktober 2018

Bästa tredje kvartalet någonsin för Volvokoncernen

”Även om detta är det bästa tredje kvartalet hittills för koncernen, så betyder det inte att vi har uppnått vår fulla potential. Det finns mer att göra för att förbättra lönsamheten och kassaflödet”, säger vd och koncernchef Martin Lundstedt.

Under det tredje kvartalet 2018 ökade Volvokoncernen nettoomsättningen med 21 procent till 92,3 miljarder kronor (76,4). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 13 procent. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 10,2 miljarder kronor (6,9) och det operativa kassaflödet i industriverksamheten uppgick till 1,3 miljarder kronor (0,6). – Efterfrågan på den europeiska lastbilsmarknaden fortsatte att vara god med hög transportaktivitet och bra lönsamhet hos kunderna. Efterfrågan på marknaden förväntas vara på en god nivå även under 2019, säger Martin Lundstedt i en kommentar till rapporten. Även den nordamerikanska marknaden gick positivt, samt den sydamerikanske med en växande efterfrågan i Brasilien. Koncernen levererade 14 procent fler lastbilar under kvartalet än under samma period 2017 och lastbilsverksamheten ökade sitt rörelseresultat till 6,8 miljarder kronor (4,2). Anläggningsmaskiner bibehöll de senaste kvartalens starka utveckling, med både försäljning och lönsamhet över fjolårets nivåer. Orderin-gången steg med 22 procent och leveranserna med 17 procent. Volvo CE förbättrade rörelseresultatet med 28 procent till 2,6 miljarder kronor och Volvo Bussars leveranser minskade med 16 procent. – Vi fortsätter vårt arbete med att förbättra koncernens lönsam-het och volymflexibilitet, samtidigt som vi maximalt utnyttjar vår befintliga teknikbas och investerar i framtida teknik och innovationer, kommenterar Martin Lundstedt.
Annons
Annons
2020-09-28 14:54 V18.10.14-1