Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 oktober 2018

SolTech tillförs 70 miljoner efter obligationserbjudande

I september meddelade Advanced SolTech Sweden AB (ASAB), som ägs av SolTech Energy Sweden AB och av SolTechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc, att företaget skulle utge ett obligationserbjudande riktat till allmänheten om 150 miljoner kronor över 5 år. Nu är teckningsperioden över.

Totalt tecknades obligationer för drygt 70 miljoner kronor av cirka 1’290 investerare. Utöver det upptas i Kina en kredit om maximalt 100 miljoner kronor. Teckningsperioden löpte från 24 september till 15 oktober 2018 och obligationserbjudandet tillför ASAB drygt 70 miljoner kronor före emissionskostnader. – Teckningsutfallet i obligationen var lägre än förväntat. Under emissionsperioden ökade vår orderstock med cirka 10 MW i Kina, att lägga till de 24 MW vi redan hade. För att inte tappa tempo i vår tillväxt har vi accepterat ett leasingerbjudande från en ledande aktör i Kina om maximalt upp till 100 miljoner kronor. Faciliteten löper med en årlig ränta om 8 procent och amorteras över tre år. Kapitalmässigt betyder det samma sak som att obligationen hade blivit övertecknad. Vi står på fast mark med mycket långsiktiga intäkter och förutsägbara starka kassaflöden, säger Stefan Ölander, vd för SolTech Energy, i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-1