Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Husqvarna Analys | 22 oktober 2018

Ett mindre bra tredje kvartal för Husqvarna Group 2018

”Efter flera år av starka finansiella förbättringar, kommer 2018 att avvika från den trenden”, säger vd och koncernchef Kai Wärn i en kommentar till rapporten.

Under det tredje kvartalet 2018 uppgick Husqvarna Groups nettoomsättning till 8’042 miljoner kronor (7’449), vilket motsvarar en valutajusterad ökning på 1 procent. Koncernens rörelseresultat, exklusiva jämförelsestörande poster på -349 miljoner kronor från omstrukturering, uppgick till 225 miljoner kronor (433) och det operativa kassaflödet uppgick till 628 miljoner kronor (1’132). I de centrala och norra delarna av Europa präglades det tredje kvartalet av torrt och varmt väder, vilket ledde till en dämpad efterfrågan på produkter och tjänster för gräsklippning med en ökad efterfrågan på bevattningsprodukter. Detta syntes i en minskad nettoomsättning med 5 procent i divisionen Husqvarna och en ökning med 23 procent i divisionen Gardena. Det lägre rörelseresultatet för koncernen påverkades av den svaga efterfrågan inom divisionen Husqvarna. – Efter flera år av starka finansiella förbättringar, kommer 2018 att avvika från den trenden. Därför är högsta prioritet för 2019 att återställa förbättringsmomentet. För att åstadkomma detta är det viktigt att genomföra prishöjningar, att återställa balansen mellan effektiviseringsprogram och kostnader för initiativ för lönsam tillväxt och leverera besparingar av omstruktureringen av divisionen Consumer Brands. Ett framgångsrikt genomförande av dessa faktorer utgör grunden för att uppnå målet om 10 procent rörelsemarginal 2019, säger Kai Wärn i en kommentar.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2