Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 oktober 2002

Svag utveckling för ElektroMekan

Den mycket låga efterfrågan från telekomsektorn har inneburit lägre volymer än förväntat. Resultatet under det tredje kvartalet belastas bland annat av att en kund gick i konkurs.

Nettoomsättningen för ElektroMekan minskade till 313 mkr (502). Rörelseresultatet uppgick till -8,1 mkr (-10,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -2,6 % (-2,1). Exklusive nedskrivningar av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till -1,4 mkr (9,5) och rörelsemarginalen till -0,4 % (1,9). Marknadsläget inom telekomsektorn, som är ElektroMekans enskilt största marknad, är fortfarande svagt och osäkert. Leveransnivån under det tredje kvartalet blev väsentligt lägre än förväntat. För att möta det vikande efterfrågeläget har kontinuerliga kostnads- och kapacitetsanpassningar genomförts. Under det tredje kvartalet varslades ytterligare 40 medarbetare om uppsägning. Personalreduktionen kommer att få fullt genomslag från och med årsskiftet.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-07-22 14:06 V18.7.4-1