Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© saab Analys | 23 oktober 2018

Stark orderingång för Saab

Under det tredje kvartalet 2018 kammade Saab och Boeing hem avtalet för skolflygplanet T-X från det amerikanska flygvapnet samt miljardorder för uppdateringar av Gripen.

Orderingången för det tredje kvartalet 2018 uppgick till 4’519 miljoner kronor (3’701) för Saab. Försäljningsintäkterna uppgick till 6’419 miljoner kronor (6’158). Rörelseresultatet EBIT uppgick till -61 miljoner kronor (369) och periodens resultat uppgick till -92 miljoner kronor (245). Den främsta anledningen till det negativa kassaflödet var en fortsatt hög upparbetning av sysselsatt kapital inom Gripen-verksamheten och utnyttjande av tidigare erhållna förskotts- och milstolpebetalningar. Det operationella kassaflödet uppgick till -2’447 miljoner kronor (-315). Nettoskulden ökade till 9,3 miljarder kronor vid periodens slut främst till följd av det negativa operationella kassaflödet. I samband med att försvars- och säkerhetsföretaget släppte sin delårsrapport meddelade det även att en företrädesemission om 6 miljarder kronor är planerad. Emissionen ska ges till berättigade aktieägare med syftet att stödja Saabs fortsatta tillväxtresa samt ge ökad möjlighet framöver att kunna konkurrera om stora ordrar. – För att långsiktigt stärka bolaget ytterligare har en rad åtgärder identifierats med syfte att öka produktiviteten. Åtgärderna stärker Saabs förmåga att nå sina långsiktiga finansiella mål och att fortsatt satsa på forskning och utveckling. De innefattar effektiviseringar av verksamheten och även en plan för anpassning av produktportföljen, ökad marknadseffektivitet samt ökad digitalisering av interna processer. Under tredje kvartalet redovisades en jämförelsestörande kostnad om 298 miljoner kronor relaterat till åtgärderna, säger Håkan Buskhe, vd och koncernchef för Saab, i en kommentar till rapporten. Orderingången under de första nio månaderna uppgick till 17,2 miljarder kronor med en fortsatt stark orderingång av medelstora order. Saab fick en stor beställning gällande utvecklings- och driftsstödsresurser för Gripen i Sverige om 1,4 miljarder kronor under perioden. Under samma period 2017 fick Saab större beställningar uppgående till totalt 10,7 miljarder kronor.
Annons
Annons
2020-09-28 14:54 V18.10.14-2