Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© homiel dreamstime.com Analys | 24 oktober 2018

Positiva känslor efter TCECUR AB:s tredje kvartal 2018

”Samtliga företag i koncernen utvecklas väl under kvartalet och det nyförvärvade Mysec redovisar en utveckling bättre än förväntat”, säger bolagets vd Ole Oftedal.

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern som har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio. TC Connect är ett säkerhetsföretag inom koncernen som erbjuder lösningar inom digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Inom koncernen finns även Mysec Sweden och AW Technic. Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 47,6 miljoner kronor, jämfört med 33,6 under samma period föregående år. Resultatet före avskrivningar uppgick till 2,4 miljoner kronor (-1,0) och resultatet efter skatt uppgick till -0,5 miljoner kronor (-1,7). Försäljningen uppgick till 47,6 miljoner kronor, vilket är drygt 41 procent högre än föregående år. Rensat från förvärv uppgår den organiska tillväxten till 24 procent. Under året hittills har koncernen investerat över 5 miljoner kronor på produktutveckling – Utvecklingen av egna produkter och tjänster fortsätter inom koncernen. Egna produkter utvecklat från nya kundbehov ger oss en enklare försäljningsprocess, repetitiva intäkter och högre marginaler, säger Ole Oftedal i en kommentar till rapporten. Utöver utveckling av egna produkter är TCECUR även intresserade av förvärv för att växa. – Vi studerar ett antal intressanta förvärv med kravbilden lång erfarenhet, stabila kundrelationer, god lönsamhet och unik position i marknaden och i tekniknivå. Konsolideringen av säkerhetsmarknaden pågår i hela norden och nya konstellationer ger nya möjligheter. Inom koncernens företag utvärderas även tilläggsförvärv för att stödja tillväxt och utveckling på nya marknader, kommenterar Ole Oftedal.
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-2