Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© SaltX Elektronikproduktion | 26 oktober 2018

SaltX genomför garanterad nyemission om 105 miljoner kronor

SaltX Technology kommer att öka sin satsning på verksamhetsvertikalen EnerStore och har därför föreslagit en företrädesemission om högst 105,5 miljoner kronor.

SaltX är i färd med att anlägga en fullskalig EnerStore-anläggning vid Vattenfalls värmeverk i Berlin. Anläggningen tas i drift senare i år och kommer att visa hur överskottsel från vindkraft kan lagras i salt för att sedan användas som fjärrvärme. Syftet med EnerStore är att utjämna topparna i nätet då uttaget är som störst, till exempel under morgon och kväll, och att kunna använda den lagrade energin i saltet istället för att som i dag elda kol, så kallad peak-shifting. – Marknadsstrategin för EnerStore är tydlig; SaltX fokuserar på energibolag, företag och industrier som storskaligt behöver lagra förnybar energi till peak-shifting. Apple, Google och Volvo gör långsiktiga åtaganden för att gå över till helt koldioxidneutrala verksamheter i så kallade micro-grids. För att lagra energimängder i så stor skala, bedömer jag SaltX som det mest konkurrenskraftiga alternativet, säger Karl Bohman, vd för SaltX Technology, i ett pressmeddelande. För att accelerera satsningen behövs kapital och därför har styrelsen i företaget föreslagit en företrädesemission som är fullt garanterad genom teckningsförbindelser från huvudägare. Totalt uppgår emissionen till högst 105,5 miljoner kronor före emissionskostnader.
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-2