Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© XMReality Analys | 29 oktober 2018

Ökad orderingång och fakturering för XMReality AB

Under det tredje kvartalet 2018 ökade det svenska AR-företagets omsättning till 2,8 miljoner kronor, att jämföra med förra årets 1,6 miljoner kronor.

Företagets kostnader under kvartalet uppgick till -10,0 miljoner kronor (-8,6), resultatet uppgick till -6,0 miljoner kronor (-5,1) och kassaflödet uppgick till -6,3 miljoner kronor (-6,5). Under perioden hade XMReality som mål att öka företagets försäljning av mjukvara, och det lyckades företaget med. Den fakturerade försäljningen, som vid periodens slut ännu inte hade intäktsförts, uppgick till 2,9 miljoner kronor (1,4). – Vår fakturering av mjukvarulicenser hittills i år har ökat med mer än 100 procent jämfört med föregående år. Parallellt med att vi ökar orderingång och fakturering investerar vi i ett allt mer gediget partnernätverk och levererar spännande ny funktionalitet inom kunskapsöverföring med hjälp av Augmented Reality (AR), säger Johan Castevall, vd för XMReality AB, i en kommentar till rapporten. Väsentliga händelser under kvartalet var bland annat att en amerikansk försvarskoncern tecknade en uppföljningsorder med XMReality, att XMReality och Novacura inledde ett strategiskt försäljningssamarbete, att Minebea Intec valde XMReality som sin plattform för AR-baserad vägledning på distans samt att Semcon inledde ett strategiskt försäljningssamarbete med XMReality. Efter kvartalets utgång beslutade styrelsen i företaget att genomföra en riktad nyemission om cirka 21 miljoner kronor.
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-1