Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Autoliv Analys | 29 oktober 2018

Risk att Veoneer inte når försäljningsmål för 2020

Under det tredje kvartalet 2018 uppgick nettoomsättningen för Veoneer till 526 miljoner dollar, en minskning från föregående års 567 miljoner dollar.

I kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2018 meddelar Veoneer att det finns en risk för att försäljningsmålet 2022 inte nås. Under det senaste kvartalet uppgick företagets tillväxt till -7 procent, med en organisk tillväxt på -5 procent. Företaget knoppades av från Autoliv i juli tidigare i år och är verksamt på fordonsmarknaden för aktiv säkerhet, självkörande fordon och bilsäkerhetselektronik. – Marknaden är dynamisk och snabbväxande – och långsiktigt ser vi mer möjligheter för Veoneer. Dock är den framväxande marknaden volatil och nybilsförsäljningen fluktuerar just nu, vilket gör det svårt att förutse marknadsutvecklingen exakt tidsmässigt. Givet denna utveckling anser vi att vi behöver ge en uppdatering kring vår utveckling mot tidigare kommunicerade mål, säger Jan Carlson, vd och koncernchef i Veoneer, i en kommentar till rapporten. För affärsområdet Aktiv Säkerhet kan försäljningsmålet till 2020 på 2 miljarder dollar (1 dollar är 29 oktober 9,12 kronor) överträffas då Veoneer ser en snabb positiv utveckling av den marknaden, med nya partnerskap, nya produkter och stark efterfrågan. – För att möta den starka orderingången, arbeta med de avancerade system vi har beställning på, samt göra ytterligare investeringar i en långsiktigt ledande roll inom Aktiv Säkerhet, planerar vi att öka våra investeringar i RD&E. Beslutet att investera i framtida tillväxt innebär att vi nu förväntas nå vårt mål på en rörelsemarginal på 0-5 procent ett till två år senare jämfört med vår tidigare bedömning, kommenterar Jan Carlson. Kortsiktigt väntas en del senareläggningar av Veoneers produktionsstarter, långsammare försäljningsökning av en del kunders bilmodeller och förseningar av förväntade affärer, en utveckling som innebär att företaget väntas nå försäljningsmålet på 3 miljarder dollar för 2020 något senare än tidigare förväntat.
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1