Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© batman2000 dreamstime.com Elektronikproduktion | 30 oktober 2018

Image Systems genomför företrädesemission

Styrelsen för Image Systems AB har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för företagets befintliga aktieägare om cirka 66,3 miljoner kronor.

Styrelsen för Image Systems har ingått avtal med ett antal befintliga aktieägare, styrelseledamöter och externa investerare om teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt cirka 66,3 miljoner kronor. Antalet aktier i företaget kommer att öka med högst 50’975’896 till högst 89’207’818 aktier. Aktiekapitalet kommer vid full teckning i emissionen att öka med 5’097’589,60 kronor till 8’920’781,80 kronor. Anledningen till emissionen är återbetalning av lån om 41,5 miljoner kronor kopplat till förvärvet av RemaSawco Oy, annan återbetalning av lån om sammanlagt 8 miljoner kronor till företagets tre största aktieägare samt att tillföra Image Systems rörelsekapital.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-1